SoftLine Linear SL120 washing station

ws120

حداکثر کارایی برای حد اکثر خدمات شستشو

قابلیت شستشوی 120 خودرو در ساعت

داشتن تعداد زیادی از برنامه های شستشو با بالاترین ظرفیت ممکن در دنیا

حرکت برسهای کناری به طول 1250 میلیمتر به همراه خودرو

قابلیت نصب بیشترین تجهیزات جانبی مانند سامانه پولیش خودرو

حداقل فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه  : عرض  5 متر در طول32  متر با ارتفاع 4.5 متر میباشد

:
Today
Today:
Yesterday:
This Month:
This Year:
Total: